Сообщение о возникновении особенной информации об эмитенте

08.06.2012

Повідомлення про виникнення особливої інформації про емітента

Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Фуршет"
Організаційно-правова форма емітента: Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента: 32161511
Місцезнаходження емітента: Україна, 04071, м. Київ, вул. Ярославська, 57
Міжміський код, телефон та факс емітента: (044) 507-17-45
Електронна поштова адреса емітента: Irina.Zavadskaya@furshet.ua
Вид особливої інформації: Зміна складу посадових осіб емітента

Текст повідомлення:
1. Рішення про зміну складу посадових осіб емітента прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "Фуршет" 28.05.2012 року. Рішенням звільнено Голову правління ПрАТ "Фуршет" Янішевського Олександра Володимировича в зв’язку із закінченням строку повноважень.
Янішевський Олександр Володимирович, паспорт СО 840657 виданий Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві 03.01.2002р., звільнено з посади Голови правління ПрАТ "Фуршет". Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Зміни в персональному складі посадових осіб здійснюються в зв’язку із закінченням строку повноважень Голови правління. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Строк перебування на посаді Голови правління становить 2 роки та 1 місяц.

2. Рішення про зміну складу посадових осіб емітента прийнято Наглядовою Радою ПрАТ "Фуршет" 28.05.2012 року. Рішенням обрано Голову правління ПрАТ "Фуршет" Кулинича Євгенія Васильовича, та в зв’язку з обранням, призначено на посаду Голови правління 29.05.2012р. Кулинич Євгеній Васильович, паспорт СН 286082 виданий Ленінградським РУ ГУ МВС України в м. Києві 19.09.1996р., призначений на посаду Голови правління на строк 2 (два) роки. Часткою в статутному капіталі емітента не володіє. Зміни в персональному складі посадових осіб здійснюється у зв’язку з прийняттям рішення щодо обрання Голови правління. Непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. На протязі своєї діяльності обіймав наступні посади: 01.09.1994р. - 21.04.1997р. асистент, викладач в КДУ ім. Шевченко; 01.05.1997р.-10.10.2001р. завідувач магазину, управляючий відділом торгової мережі ТОВ "Дистриб’ютор-Центр"; 25.10.2001р.-10.03.2004р. заступник директора ТОВ "Суматра ЛТД"; 16.03.2004р.-17.05.2006р. комерційний директор з розвитку роздрібної мережі ВАТ "Обласна аптечна управляюча компанія"; 23.05.2006р.-02.06.2008р. комерційний директор, генеральний директор ТОВ "Суматра ЛТД"; 13.06.2008р.-20.07.2009р. генеральний директор ТОВ "Астерс-Груп"; 21.07.2009р. - 08.09.2010р. директор ТОВ "Фармастор"; 21.10.2010р.-30.11.2011р. комерційний директор ТОВ "Фарма 100". Пакетом акцій емітента не володіє.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова Правління
Є. В. Кулинич

08.06.2012р.

Назад