Додати додаток Фуршет на головний екран

Народний контроль

1. Знайшли упаковку продукту із закінченим терміном придатності
 
2. Зверніться до касира
 

9 коп.

3. Отримайте свіжий продукт аналогічний знайденому за 0,09 грн.

У своїй щоденній роботі ми прискіпливо дотримуємося високих стандартів обслуговування клієнтів. В першу чергу, це стосується свіжості товару. Ми суворо слідкуємо за тим, щоб на полицях наших супермаркетів ви знаходили лише свіжі товари. Але, якщо прикра несподіванка все ж трапиться, то кожен клієнт може звернутися із виявленим простроченим товаром до нашого касира. В рамках проекту «Народний контроль», який триває на постійній основі, ви отримаєте такий самий, але свіжий продукт, усього за 0,09 грн.

Офіційні правила Програми «Народний Контроль»
(надалі – Правила)

 1. Організатор
  1. Організатором Програми «Народний Контроль» (далі - «Програма») є мережа супермаркетів «Фуршет» (надалі – «Організатор»).
  2. Програма діє в супермаркетах Організатора та на торгових об’єктах афільованих компаній Організатора по всій території України, крім: АР Крим і супермаркетів Гурман "Фуршет".
 2. Участь в Програмі
  1. Учасниками Програми можуть бути фізичні особи, які досягли віку 18 років, постійно проживають на території України, і які виконали умови та правила цієї Програми (надалі – Учасники Програми).
  2. Не визнаються Учасниками Програми і не мають права брати у ній участь працівники Організатора Програми та афілійовані з ними особи.
  3. Обмежено дієздатні і недієздатні особи мають право брати участь в Програмі виключно через своїх законних представників відповідно до чинного законодавства України.
 3. Терміни та визначення понять
  1. Програма «Народний контроль» – це комплекс взаємовідносин, у результаті яких Учасник, в якості винагороди, має право придбати товар за спеціальною ціною, за відповідними умовами Програми.
  2. Товар, що бере участь в Програмі – будь-яка товарна одиниця, що має індивідуальну упаковку та етикетку (контретикетку, кольєретку, кришку, ярлик) на якій зазначено кінцевий термін реалізації (придатності) товару. Вийнятками є підакцизні товари (алкогольні, слабоалкогольні вироби та тютюнова продукція), які в Програмі участі не беруть.
  3. Термін реалізації (придатності) товару зазначається одним із способів:
   1. – кінцевою датою споживання, із зазначенням дня і місяця, у разі потреби – року;
   2. – датою виробництва та строком придатності (годин, діб, місяців або років).
  4. Товар, із закінченим терміном реалізації, це товар, кінцевий термін реалізації якого спливає:
   1. – наступної години, за вказану, якщо термін реалізації визначений у годинах;
   2. – наступного дня, за вказаним, якщо термін реалізації визначений у днях;
   3. – наступного місяця, за вказаним, якщо термін реалізації визначений у місяцях;
   4. – наступного року, за вказаним, якщо термін реалізації визначений у роках.
  5. Товар-аналог – товар визначений на заміну товару, із закінченим терміном реалізації, згідно з алгоритмом визначення та подальшому продажу за спеціальною ціною.
  6. Алгоритм визначення товару-аналогу (у порядку зазначенному нижче):
   1. - ідентична позиція за всіма параметрами (товарна група, призначення, найменування, ціна, штрих-код) із дійсним терміном реалізації;
   2. - ідентична позиція за наступними параметрами - товарна група, призначення, ціна («пересорт» у рамках позиції) із дійсним терміном реалізації;
   3. - ідентична позиція за наступними параметрами - товарна група, призначення, ціна (допустиме відхилення за ціною до 10 %) з дійсним терміном реалізації.
  7. Спеціальна ціна – ціна 0,09 грн за одну одиницю товару-аналогу, яка встановлюється за умови виконання Учасником Умов Програми.
 4. Умови участі в Програмі
  1. Для участі в Програмі фізичній особі необхідно пред’явити Касиру, спеціально визначеної каси, товар, у якого скінчився термін реалізації, за умови, якщо такий товар він знайшов на территорії торгівельного залу торгового об’єкту Організатора Програми протягом Періоду проведення Програми.
  2. На підставі пред`явленого товару, із закінченим терміном реалізації, Учасник Програми отримує право придбати товар-аналог (відповідно до пред`явленого, згідно з алгоритмом визначення), за акційною ціною, згідно нижченаведеного порядку:
   1. Підбір товару-аналогу, згідно з алгоритмом визначення, здійснює Адміністратор торгового залу супермаркету.
   2. Право придбання товару-аналогу повинно бути оформлене Актом.
   3. Акт має бути заповнено Касиром, у присутності співробітника служби Охорони та Учасника Програми.
   4. Засвідчення Акту підписом Учасника Програми, Касира та співробітника служби Охорони є обов`язковою умовою повноправної участі в Програми.
  3. Товар, із закінченим терміном реалізації має бути пред`явлений Касиру окремо від основної покупки.
  4. Один Учасник у межах одного супермаркету, впродовж одного дня має право придбати лише один товар-аналог за спеціальною ціною за Умовами Програми.
  5. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення кінцевого терміну реалізації товару (за умови наприклад диференційованих термінів придатності), не врегульованих цими Правилами, вирішення таких питань Організатор залишає за Відділом Якості мережі супермаркетів «Фуршет». Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
  6. Про Умови Програми можна дізнатися у супермаркетах «Фуршет», з веб-сторінки www.furshet.ua або за телефоном Гарячої лінії 0 800 201 400.
 5. Інші умови
  1. Беручи участь в Програмі Учасник повністю погоджується з цими Правилами та зобов`язується їх виконувати. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на придбання товару-аналогу за спеціальною ціною. При цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора Програми будь-якої компенсації.
  2. При засвідченні факту закінчення терміну реалізації товару співробітник супермаркету має право звірити номер партії виробництва товару, що вказана на упаковці, з номером партії товару, що вказана у документах на відвантаження на склад супермаркету. У випадку незбігу Учасник позбавляється права на придбання товару-аналогу за спеціальною ціною.
  3. Заміна товару, що бере участь в Програмі, із закінченим терміном реалізації, на грошовий еквівалент не допускається.
  4. У випадку виникнення ситуації, що припускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та/або питань, не врегульованих цими Правилами, вирішення таких питань Організатор залишає за собою. Таке рішення є остаточним і оскарженню не підлягає.
  5. Організатор Програми не несе відповідальності за виконання своїх зобов’язань згідно умов Програми у разі настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діє на території проведення Програми, інші непідвладні контролю з боку Організатора Програми обставини.
 6. Порядок і спосіб інформування про умови Програми
  1. Інформування щодо Правил та умов Програми здійснюється за допомогою анонсування Програми та розміщення офіційних Правил та умов Програми на сайті www.furshet.ua, а також за телефоном Гарячої лінії «Фуршет» 0 800 201 400. Додаткова інформація щодо Правил та умов Програми надається також працівниками супермаркетів «Фуршет» у місцях проведення Програми протягом всього Періоду проведення Програми.
  2. Ці Правила та умови можуть бути змінені та/або доповнені Організатором протягом всього терміну проведення Програми. Зміна та/або доповнення цих Правил та умов Програми можливі у випадку їх затвердження Організатором Програми та їх оприлюднення у тому ж порядку, що визначений для інформування про Правила та умови Програми. Такі зміни та доповнення набувають чинності з моменту опублікування, якщо інше не буде спеціально визначене безпосередньо змінами/доповненнями до цих Правил та умов.